Medische vertegenwoordigersIndien u mij wil bezoeken, wil ik u vragen om mij te contacteren om een afspraak te maken.